Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce
w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. §5 ust.1 (Dz.U., poz. 1603) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:Szkoła Podstawowa:


02.11.2017r. (czwartek)

03.11.2017r. (piątek)

18.04.2018r. (środa) – Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

19.04.2018r.(czwartek) - Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r.(piątek) - Egzamin gimnazjalny – cz. językowa)

30.04.2018r. (poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piątek)


Gimnazjum:


02.11.2017r. (czwartek)

03.11.2017r. (piątek)

18.04.2018r. (środa) – Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna

19.04.2018r.(czwartek) - Egzamin gimnazjalny – cz. matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r.(piątek) - Egzamin gimnazjalny – cz. językowa)

30.04.2018r.(poniedziałek)

02.05.2018r. (środa)

04.05.2018r. (piątek)