Oglądasz informacje w dziale Pedagog Szkolny
pedagog

Pedagog: Pani Ewa Cieciorko

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

· prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów

· diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce

· udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb

· prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży

· minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów

· działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych

· pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów

· wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Plan pracy pedagoga


Pobierz plik: [docx]

Uczniu, zwróć się po pomoc do pedagoga jeśli:
· czujesz, że nikt Cię nie rozumie
· towarzyszy ci poczucie osamotnienia
· nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
· masz problemy rodzinne
· znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
· chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
· chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
· masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
· przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Kontakty do profesjonalnych instytucji świadczących pomoc młodzieży i rodzinom.

Instytucje wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1

Białystok, ul. Piotrkowska 2 tel. 85 744 53 50
 http://www.poradnia.bialystok.pl

 2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 tel. 85 732 86 66
http://www.sppp.bialystok.pl/

 3. Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)

Białystok, ul. ul.Nowogródzka 5/1 tel. 85 6750387
http://www.ddps.rsi.com.pl/?mlodziezowy-osrodek-konsultacji-i-terapii,8

 4. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.pl

 5. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR

Białystok, ul. Berlinga 8 tel. 85 651 65 64

 www.monarbialystok.pl

 6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)

Białystok, ul. Włókiennicza 7 tel. 085 744 50 27 lub 28

 http://mopr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej.html

 7. Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

 Białystok, ul. Gajowa 79 tel. 85 6525494

  http://klanza.bialystok.pl/?page_id=229

 8. Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"

 Białystok, ul. Wesoła 17/1 tel.85 74 22 788,

 www.eurekapsychiatria.pl

 9.Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukcji

 Białystok ul. Warszawska 34 tel. 608 686 376

http://www.pracowniaintegra.pl

 10. Klub Rodzin Autystycznych "Dzieci z Zaczarowanego Lasu", który działa w ramach Fundacji na Rzecz Powiatu Monieckiego

 kontakt 19-100 Mońki ul. Słowackiego 5A, tel. 501 816 846,

www.fundacja.monki.pl

 11. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Mońkach,

 ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki tel. 85 716 25 44 ,

www.pzppp.monki.pl

AKTUALNOŚCI

   1     

NASI UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ W TARGACH EDUKACYJNO- ZAWODOWYCH W BIAŁYMSTOKU

NASI UCZNIOWIE WZIĘLI UDZIAŁ  W TARGACH EDUKACYJNO- ZAWODOWYCH W BIAŁYMSTOKU

https://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/regulaminy-oceny-pracy-znikaja-ze-szkol-16144.html


28 marca 2019 roku uczniowie III klasy gimnazjum uczestniczyli w Targach Edukacyjno- Zawodowych w Białymstoku, gdzie w atrakcyjny sposób zapoznali się z bogatą ofertą kształcenia oferowanego przez technika i szkoły branżowe na terenie miasta Białegostoku i okolic.
więcej

Autor: E. Cieciorko | Dodano: 2019-04-03 12:17:27

„Razem na Święta”

„Razem na Święta”

Szkolny Klub Wolontariatu, jak co roku przygotował upominki świąteczne w postaci paczek żywnościowych, by obdarować nimi osoby samotne, chore i potrzebujące z terenu naszej gminy. Akcja była możliwa dzięki włączeniu się naszego Klubu w zbiórkę organizowaną przez Bank Żywności, a także dzięki wsparciu naszej akcji przez Wójta Gminy Jasionówka- Pana Leszka Zawadzkiego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce.
więcej

Autor: Ewa Cieciorko | Dodano: 2018-12-19 09:06:53

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

W naszej szkole rozpoczynamy realizację programu antynikotynowego edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” dla uczniów IV klas opracowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

więcej

Autor: admin | Dodano: 2018-02-13 20:30:27

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W NASZEJ SZKOLE

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA W NASZEJ SZKOLE

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie od 1950,w dniu 7 kwietnia. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Kilka zdań...Kilka zdań...
więcej

Autor: Ewa Cieciorko | Dodano: 2017-04-21 12:16:25

Depresja - porozmawiajmy o niej

Depresja - porozmawiajmy o niej

7 kwietnia 2017 obchodzić będziemy Światowy Dzień Zdrowia
Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających w różnych miejscach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2017-04-07 09:52:51
   1