Oglądasz informacje ze strony głównej

AKTUALNOŚCI

   1  2 3 4 ... 98 99 100  

26. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino

26. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino

18 Maja 2021 roku wspominamy jedną z najważniejszych bitew II wojny światowej – Bitwę o Monte Cassino. W tym kolejnym roku pandemii światowej obchodzimy ważną dla naszej społeczności szkolnej rocznicę tej bitwy – 77. oraz 26. rocznicę nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino.
więcej

Autor: Marta Kamińska, Jacek Kochański | Dodano:

Zmiany w harmonogramie odwożenia

Zmiany w harmonogramie odwożenia

Od 18 maja 2021r. do 21 maja 2021r. odwożenie uczniów będzie się odbywać według następującego harmonogramu:
13:20 pierwsze kursy we wszystkich kierunkach,
15:10 drugie kursy we wszystkich kierunkach.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano:

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

W roku 2021 zmieniona jest podstawa prawna przeprowadzenia egzaminu - egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 3 zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano:

Rozstrzygnięcie Konkursu Piosenki Patriotycznej „Dla Ciebie, Polsko”

Rozstrzygnięcie Konkursu Piosenki Patriotycznej  „Dla Ciebie, Polsko”

Z okazji 26. rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce, uczniowie klas I – VII wzięli udział w Konkursie Piosenki Patriotycznej „Dla Ciebie, Polsko”.

więcej

Autor: Łucja snarska | Dodano: 2021-05-17 09:26:12

Aktualizacja Procedur funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce

Aktualizacja  Procedur funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce

Ogólne zasady:

Dystans: minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja: przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena: częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka: w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie: przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2021-05-16 21:07:22

Konkurs Literacki na temat Patrona Szkoły rozstrzygnięty

Konkurs Literacki na temat Patrona Szkoły rozstrzygnięty

Uczniowie klas IV- VIII wzięli udział w Konkursie Literackim zorganizowanym z okazji 26. rocznicy nadania Szkole Podstawowej imienia Bohaterów Monte Cassino. Jego celem było przede wszystkim pogłębienie patriotycznych postaw uczniów, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Patrona Szkoły.
więcej

Autor: | Dodano: 2021-05-16 18:26:48

„PRZYWRÓĆMY NASZĄ ZIEMIĘ …” – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

„PRZYWRÓĆMY NASZĄ ZIEMIĘ …” – PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Święto Ziemi obchodzone jest 22 kwietnia. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły włączyli się w różnorodne działania ekologiczne. Swoją postawą potwierdzili, że dobro Ziemi jest dla nich ważne.
więcej

Autor: Marta Kamińska | Dodano: 2021-05-16 18:17:04

Ważne ogłoszenie

Ważne ogłoszenie

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Jasionówce z dnia 15.09.2021r. Nr 7A/2020/2021 odnośnie dodatkowych dni wolnych, ustalonych przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce w roku szkolnym 2020/2021, na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz ROZPORZĄDZENIA Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasionówce ustalił dni wolne w czasie egzaminu ósmoklasistów:
25., 26. i 27. 05. 2021r.

więcej

Autor: admin | Dodano: 2021-05-14 14:31:00

KLASOWA LIGA TABLICZKI MNOŻENIA

KLASOWA LIGA TABLICZKI MNOŻENIA

Tabliczka mnożenia jest stałym elementem programu nauczania w szkole podstawowej. To najczęściej ćwiczony i sprawdzany fragment matematyki, ponieważ pozostaje z nami na dłużej. Mnożymy często podczas różnych życiowych sytuacji. Uczniowie klasy trzeciej już wiedzą, że znajomość tabliczki mnożenia stanowi niezbędną podstawę rachowania. Tradycyjnie w naszej szkole uczniowie tej klasy biorą udział w „klasowej lidze tabliczki mnożenia”, która jest formą rywalizacji w zakresie biegłej znajomości tabliczki mnożenia.

więcej

Autor: Teresa Buharewicz | Dodano: 2021-05-12 08:46:06

Komunikat – nauczanie hybrydowe w kl. IV-VIII

Komunikat – nauczanie hybrydowe w kl. IV-VIII

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

Nauczanie stacjonarne:
• w tygodniu od 17 do 21 maja br. realizować będą uczniowie klas V, VI i VIII.
• w tygodniu od 24 do 28 maja br. realizować będą uczniowie klas IV, VIIa i VIIb (z wyłączeniem dni, w których odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty).
• od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć stacjonarnie.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2021-05-10 21:01:26

Zawieszenie działalności Przedszkola Samorządowego w Jasionówce

Zawieszenie  działalności Przedszkola Samorządowego w Jasionówce

W związku z wykryciem u pracownika Przedszkola Samorządowego w Jasionówce wirusa SARS-Co-V-2., po uzyskaniu pozytywnej opinii - HDM.9011.12.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach od 07.05.2021r. do 14.05.2021r. zawieszona zostaje działalność Przedszkola Samorządowego w Jasionówce.

W związku z objęciem kwarantanną pracowników kuchni nie będą przygotowywane i wydawane posiłki dla uczniów oraz klas I-III.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2021-05-07 13:16:23
   1  2 3 4 ... 98 99 100