Oglądasz informacje ze strony głównej

AKTUALNOŚCI

   1  2 3 4 ... 79 80 81  

Uczniowie klasy VIII żegnają swoją szkołę

Uczniowie klasy VIII żegnają swoją szkołę

26.06.2020r. zakończyliśmy ten nietypowy rok szkolny, dziękując za naukę podczas Mszy Św. o godz. 8.30. Po niej pożegnali swoją szkołę uczniowie klasy VIII. Z uwagi na pandemię i obowiązujący reżim sanitarny ostatnie spotkanie absolwentów odbyło się bez obecności innych klas. Zgodnie z tradycją naszej placówki, wszyscy uczniowie złożyli ślubowanie , w którym przyrzekli, że zawsze w swoim dorosłym życiu będą się odwoływac do ideałów, jakie przyświecały Bohaterom Monte Cassino.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-30 20:32:39

Sadzenie maków na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce

Sadzenie maków na placu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce

10 czerwca 2020 roku w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku posadzili na placu należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce czerwone i białe maki ozdobne. Wybór roślin oraz miejsce ich sadzenia nie były przypadkowe.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-30 19:48:37

Żegnamy rok szkolny 2019/2020

Żegnamy rok szkolny 2019/2020

26 czerwca kończą się zajęcia w roku szkolnym 2019/2020. Był to szczególny i trudny rok. w związku z epidemią od 12 marca w całej Polsce w szkołach i w przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-26 11:44:21

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

List Podlaskiego Kuratora Oświaty

na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-26 11:39:26

List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej

z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-26 11:36:19

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.06.2020r. (Dz. U. poz. 990) zobowiązującego do kontynuacji zdalnego nauczania, nie będzie organizowane uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Dlatego, w celu zachowania bezpieczeństwa uczniów, prosimy, aby 26.06.2020r. (piątek) wyjątkowo do szkoły przybyli tylko uczniowie klasy VIII, którzy odbiorą niezbędne dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i kopie) oraz nagrody za osiągnięcia w nauce, w tym „Nagrodę Dyrektora” za najwyższe oceny.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-18 20:57:00

HARMONOGRAM REKRUTACJI do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM REKRUTACJI do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Przypominam, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-18 20:06:55

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Proszę, aby uczniowie klasy 8. zapoznali się z ważnymi informacjami, dotyczącymi gromadzenia informacji o własnych osiągnięciach w kontekście świadectwa ukończenia szkoły.

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły
dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 ze zm.), który mówi:
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-06-18 19:49:24
   1  2 3 4 ... 79 80 81