Oglądasz informacje ze strony głównej

AKTUALNOŚCI

   1  2 3 4 ... 91 92 93  

Zaproszenie dla Rodziców klasy 8. i 7. do udziału w III Forum Szkół

Zaproszenie dla Rodziców klasy 8. i 7. do udziału w III Forum Szkół

Zapraszamy Rodziców klasy 8. i 7. do udziału w III Forum Szkół w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie, które odbędzie się 1 marca 2024r.
Podczas Forum swoją ofertę edukacyjną zaprezentuje 15 szkół ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Rozpoczęcie – godzina 9.00
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-26 18:58:30

ŻYWA LEKCJA HISTORII- „RZECZ O SKRZYDLATYCH JEŹDŹCACH”

ŻYWA LEKCJA HISTORII- „RZECZ O SKRZYDLATYCH JEŹDŹCACH”

22 lutego 2024 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole grupę rekonstrukcyjną zwaną Chorągwią Zaciężną Rycerstwa „APIS” z Gniewu. Żywą lekcję historii pod tytułem „Rzecz o skrzydlatych jeźdźcach” poprowadził Pan Jacenty Ordowski.
więcej

Autor: Ewa Grabowiecka | Dodano: 2024-02-25 22:54:46

Rekolekcje wielkopostne 04. i 05. 03. 2024r.

Rekolekcje wielkopostne 04. i 05. 03. 2024r.

1. W tych dniach odbywają się wszystkie lekcje poza trzecią.

2. Uczniowie udają się do kościoła o godz. 945 pod opieką nauczyciela realizującego 2. godzinę lekcyjną, wracają na 4. lekcję pod opieką nauczyciela, który prowadzi tę lekcję.

3. Kolejne lekcje odbywają się zgodnie z planem.

4. W dniach 04. i 05. 03. stołówka szkolna wydawać będzie uczniom dwudaniowe posiłki.
- uczniowie klas 1.÷ 3. jedzą zupę i drugie danie po powrocie z kościoła na 4. lekcji,
- uczniowie klas 4. ÷ 8. jedzą zupę i drugie danie po powrocie z kościoła po 4. lekcji.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-25 13:29:43

Nowe legitymacje uczniowskie

Nowe legitymacje uczniowskie

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. od 1 września 2018 r. obowiązuje szkolna e-legitymacja. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino otrzymają ją bezpłatnie. Elektroniczna legitymacja szkolna będzie wykorzystana w systemie wydawania obiadów w stołówce szkolnej.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-24 21:41:42

Dzień Języka Ojczystego w klasach 1 - 3

Dzień Języka Ojczystego w klasach 1 - 3

21 lutego uczniowie klas 1 - 3 obchodzili Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma za zadanie przypomnieć wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i troska o jego przetrwanie. W tym celu przeprowadzono szereg działań promujących dbałość o poprawność językową wypowiedzi i tekstów pisanych.
więcej

Autor: Wychowawczynie klas I-III | Dodano: 2024-02-23 10:53:57

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Święto zostało proklamowane na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona.
więcej

Autor: Anna Brzozowska - Prymas | Dodano: 2024-02-20 19:09:51

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na podstawie art. 154 w zw. z art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/134/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.547) oraz uchwałą Nr XIX/135/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.548) informuję, co następuje:


I. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-18 14:42:19

Ważny komunikat

Ważny komunikat

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024r. obowiązywać będzie nowa forma odbioru obiadów przez uczniów w naszej stołówce szkolnej.
Warunkiem otrzymania obiadu będzie karta lub legitymacja ucznia oraz terminowe dokonanie płatności za obiad (w przedszkolu płatności pozostają bez zmian).
Dzieci, które nie będą miały opłaconych posiłków w wyznaczonych dniach, nie będą miały możliwości skorzystania ze stołówki.


więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-14 18:05:38
   1  2 3 4 ... 91 92 93